התשובות הנכונות


א - 3
 ב - 3
 ג - 1
 ד - 4
 ה - 4
 ו - 4
ז - 4
ח  - 1 
ט - 4
י - 2
יא - 3
יב - 4