השמות האמיתיים


השמות האמיתיים הם:
 דינגו, ארמדילים, אמזונס, בלקיס, לוידס, גנו, לימפופו,
השמות האחרים דמיוניים