אלה הדמויות


 
אלה הדמויות 
מלכה המורה, יונה, עודד, סבא אליהו