אלף-בית ספרים סופרים מאיירים עניין                                                                                                                         kkkk
א 
ב 
ג 
ד 
ה 
ו 
ז 
ח 
ט 
י 
כ 
ל 
מ 
נ 
ס 
ע 
פ 
צ 
ק 
ר 
ש 
ת 
 

מלכה בעל כורחה

כתבה: אורנה בורדמן
ידיעות אחרונות ספרי חמד 2011, 'פרוזה-עשרה'
285 עמוד, לא מנוקד

לא רבים הם הגיבורים המקראיים שקוראים צעירים זוכים להכירם – מחוץ לדפי ספר התנ'ך. מלכה בעל כורחה מאפשר לאחשוורוש המלך, למלכה ושתי, לאסתר-הדסה, למרדכי היהודי ולגיבורי המגילה האחרים לספר את סיפורם בספר המיועד לבני נוער.
נעמה, נערה בבלית המשמשת נגנית בהיכל המלך בפרס, עדה להתרחשויות הנחשבות לתשתית המקראית לחג הפורים, ומספרת אותן בקולה ובטון אישי מאוד.
נקודת המבט של הספר איננה זו של ההיסטוריון המשתדל להיות אובייקטיווי. אורנה בורדמן מספרת את הסיפור מנקודת מבט יהודית לאומית; הספר מעוגן היטב במקורות היהודיים, והעלילה נחתמת בעלייתם של נעמה, הנערה הבבלית שנתגיירה, ושל בעלה היהודי לארץ ישראל. 

הספר מעניין; הלשון המהודקת מאוד, הנמנעת מהתבטאויות בסגנון אישי-חופשי ונוטה לטהרנות, עלולה להקשות על קוראים ישראלים צעירים להתייחס אליו כאל ספר קריאה החף מכוונות דידקטיות.
על ספרה של אורנה בורדמן היינו כחולמים קראו במאגר ההמלצות. 

מלכה בעל כורחה
מתאים לבני שתים עשרה עד חמש עשרה.
נירה לוין